1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Op deze pagina verschijnen de updates met betrekking tot de zomerkampen.

 

Update 30 mei 2015

overstromingNog een paar weken en dan is het zomerkamp 2015 een feit. Eind april zijn Ton, Petra, Pim en Tineke afgereisd naar Kroatië om daar contact te hebben met de leerkrachten van de scholen in Gunja en Racinovci.

Deze stad en dit dorp zijn vorig jaar mei zwaar getroffen door een watersnoodramp. Een groot gebied kwam onder water en ook in Gunja en Racinovci heeft het water voor grote problemen gezorgd en nog steeds ondervinden de mensen hier problemen mee. Veel mensen wonen nog in containers omdat hun huis nog niet gebouwd of schoongemaakt kan worden. Veel huizen hebben te maken met schimmels die slecht voor de volksgezondheid zijn.

In oktober 2014 waren de scholen al bezocht en waren er al afspraken gemaakt voor het zomerkamp 2015. De twee directeuren van de scholen en de pedagoges zouden een lijst met namen maken van de kinderen die een vakantie in Nederland goed konden gebruiken. In januari werden de lijsten toegestuurd en konden we al beginnen met de voorbereidingen.

Tijdens ons laatste bezoek in april organiseerden we de oudergesprekken en de gesprekken met de kinderen. De kinderen kregen allemaal persoonlijk een uitnodiging in de vorm van een kampboekje waar allerlei tips in staan maar ook informatie over Nederland. De ouders moesten een vragenlijst invullen over hun kind en kregen aanvullende informatie over het verblijf in Nederland en waar ze aan moeten denken. Ook werd er gesproken over verzekeringen, paspoorten en zakgeld (niet meer dan 30 euro).

Ook met de leerkrachten die mee kwamen werd het nodige doorgesproken en ook dat we contact zouden houden tot de reis.

Ook dit jaar zullen we reizen met Polet, een busmaatschappij uit Kroatië waar we goede ervaringen mee hebben.

Toen moest er nog gekeken worden naar jonge leiding (tussen de 18 en 21). Gelukkig was dit geen probleem en hadden we al snel 3 jonge meiden die mee komen om te helpen met vertalen en diverse klusjes.

Nu wordt het programma gemaakt en worden er afspraken gemaakt met parken en zwembaden etc.

We hopen dat er nog een paar sponsors reageren zodat ons zomerkamp ook financieel helemaal rond is zodat we ook in het 20e levensjaar van de stichting weer een mooi kamp kunnen organiseren voor 44 kinderen uit Oost Kroatië.